top of page
WPŁYW ĆWICZEŃ W WODZIE NA ROZWÓJ DZIECKA:
 1. lepszy start w rozwoju fizycznym, społecznym i emocjonalnym Waszego Dziecka,
 2. usprawniają koordynację psychoruchową dzieci,
 3. aktywizują układ kostno-mięśniowy,
 4. poprawa pracy serca i płuc,
 5. stanowią doskonałą gimnastykę mięśni i stawów,
 6. wspomagają proces rehabilitacyjny u dzieci np. z asymetriami czy z podwyższonym napięciem mięśniowym,
 7. Według najnowszych badań lepsze przygotowanie do rozwoju mowy, umiejętności czytania i liczenia w porównaniu do rówieśników,
 8. stanowią doskonały relaks dla malucha zarówno fizyczny jak i psychiczny,
 9. wzmacniają więzi emocjonalne rodzica z dzieckiem,
 10. dzieci stają się odważniejsze, bardziej samodzielne i ciekawe świata,
 11. dzięki łatwości przystosowywania się do nowego środowiska pójście np. do przedszkola nie    jest dla dziecka wielkim stresem,
 12. rozwijanie pasji do sportu,
 13. super zabawa dla Dziecka i Rodzica.

PODZIAŁ NA GRUPY POD WZGLĘDEM WIEKU DZIECI

Podczas zajęć, na każdym etapie nauczania, proszę pamiętać, że odpowiadacie Państwo za bezpieczeństwo swojego dziecka w wodzie. Nauczymy Państwa, jak bezpiecznie poruszać się na terenie pływalni, jak trzymać dziecko i z nim pracować. Dowiecie się również Państwo jak asekurować dziecko podczas skoków, zanurzania i samodzielnego pływania. Cały czas powinniście obserwować swojego malucha. W razie jakichkolwiek kłopotów, udzielimy Wam pomocy i wsparcia.


Podczas szkoleń , zarówno dzieci jak i ich opiekunowie, zdobywają umiejętności jak bezpiecznie przebywać w wodzie, a przede wszystkim jak reagować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
Uczymy tego poprzez zabawę, wykorzystując metody sprzyjające rozwojowi dzieci.


Etap I (od 3 miesięcy do 1 roku)
nauczamy rodziców podstawowych zasad
bezpieczeństwa poruszania się na terenie
pływalni i nie tylko,
 oswajamy niemowlę ze środowiskiem
wodnym,
 wprowadzamy pierwsze ćwiczenia oddechowe,
 uczymy dziecko samodzielnego utrzymywania
się na wodzie w pozycji pionowej lub poziomej,
 wprowadzamy elementy zanurzania,
 uczymy skoków do wody z siadu na brzegu
basenu.

Etap II (1 – 2 lata)
 wprowadzamy zasady bezpiecznego poruszania się przez dziecko na terenie pływalni,
 uczymy dziecko samodzielnego
przemieszczania się w wodzie na plecach, na
brzuszku lub w pionie, angażując głównie pracę
nóg,
 wprowadzamy ćwiczenia umożliwiające
dziecku skok do wody z pozycji siedzącej oraz
stojącej z jednoczesnym zanurzeniem głowy
pod wodę,
 uczymy dzieci różnych piosenek, zabaw.
Dajemy do pokonania różne przeszkody i
zadania.

Etap III (2 – 3 lata)
 więcej ćwiczeń na opanowanie prawidłowej pracy nóg
malucha,
 uczymy dziecko wytrwałości by mogło samodzielnie
przepłynąć odcinek 10-15 metrów (pływanie strzałką),
 bawimy się w wyciąganie przedmiotów z głębokości około 0,3
metra,
 różne gry i zabawy grupowe,
 organizujemy mini zawody dla najmłodszych w grupach.

Etap IV (3,5 – 6 lat)
 nauka pływania na grzbiecie
 nurkowanie i samodzielne przepłynięcie 10 metrów
 pływanie strzałką pod wodą
 doskonalenie techniki pracy nóg
 skoki do wody z nurkowaniem
 grupowe gry i zabawy ze współzawodnictwem dzieci

bottom of page