top of page
 

PODZIAŁ NA GRUPY POD WZGLĘDEM WIEKU DZIECI

Podczas zajęć, na każdym etapie nauczania, proszę pamiętać, że odpowiadacie Państwo za bezpieczeństwo swojego dziecka w wodzie. Nauczymy Państwa, jak bezpiecznie poruszać się na terenie pływalni, jak trzymać dziecko i z nim pracować. Dowiecie się również Państwo jak asekurować dziecko podczas skoków, zanurzania i samodzielnego pływania. Cały czas powinniście obserwować swojego malucha. W razie jakichkolwiek kłopotów, udzielimy Wam pomocy i wsparcia.


Podczas szkoleń , zarówno dzieci jak i ich opiekunowie, zdobywają umiejętności jak bezpiecznie przebywać w wodzie, a przede wszystkim jak reagować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
Uczymy tego poprzez zabawę, wykorzystując metody sprzyjające rozwojowi dzieci.


Etap I (od 2 miesięcy do 1 roku)
- nauczamy rodziców podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się na terenie pływalni i nie tylko,
- oswajamy niemowlę ze środowiskiem wodnym,
- wprowadzamy pierwsze ćwiczenia oddechowe,
- uczymy dziecko samodzielnego utrzymywania się na wodzie w pozycji pionowej lub poziomej,
- wprowadzamy elementy zanurzania,
- uczymy skoków do wody z siadu na brzegu basenu.

Etap II (1 – 2 lata)
- wprowadzamy zasady bezpiecznego poruszania się przez dziecko na terenie pływalni,
- uczymy dziecko samodzielnego przemieszczania się w wodzie na plecach, na brzuszku lub w pionie,            angażując głównie pracę nóg,
- wprowadzamy ćwiczenia umożliwiające dziecku skok do wody z pozycji siedzącej oraz stojącej z    jednoczesnym zanurzeniem głowy pod wodę,
- uczymy dzieci różnych piosenek, zabaw,
- dajemy do pokonania różne przeszkody i zadania.

Etap III (2 – 3 lata)
- więcej ćwiczeń na opanowanie prawidłowej pracy nóg malucha,
- uczymy dziecko wytrwałości by mogło samodzielnie przepłynąć odcinek 10-15 metrów (pływanie strzałką),
- bawimy się w wyciąganie przedmiotów z głębokości około 0,3 metra,

- samodzielne przepłynięcie 10 metrów,
- różne gry i zabawy grupowe.

Etap IV (4 – 7 lat)
- nauka pływania na grzbiecie (dokładanka do grzbietu),

- skoki do wody ze słupka,
- nurkowanie na 2,5 metra,

- samodzielne przepłynięcie 25 metrów, 
- pływanie strzałką pod wodą,
- doskonalenie techniki pracy nóg,
- grupowe gry i zabawy ze współzawodnictwem dzieci.

WPŁYW ĆWICZEŃ W WODZIE NA ROZWÓJ DZIECKA:
 1. lepszy start w rozwoju fizycznym, społecznym i emocjonalnym Waszego Dziecka,
 2. usprawniają koordynację psychoruchową dzieci,
 3. aktywizują układ kostno-mięśniowy,
 4. poprawa pracy serca i płuc,
 5. stanowią doskonałą gimnastykę mięśni i stawów,
 6. wspomagają proces rehabilitacyjny u dzieci np. z asymetriami czy z podwyższonym napięciem mięśniowym,
 7. Według najnowszych badań lepsze przygotowanie do rozwoju mowy, umiejętności czytania i liczenia w porównaniu do rówieśników,
 8. stanowią doskonały relaks dla malucha zarówno fizyczny jak i psychiczny,
 9. wzmacniają więzi emocjonalne rodzica z dzieckiem,
 10. dzieci stają się odważniejsze, bardziej samodzielne i ciekawe świata,
 11. dzięki łatwości przystosowywania się do nowego środowiska pójście np. do przedszkola nie    jest dla dziecka wielkim stresem,
 12. rozwijanie pasji do sportu,
 13. super zabawa dla Dziecka i Rodzica.
bottom of page